داربست هیبرید برای دستیابی به داربست‌های لوله‌ای مناسب به منظور بازسازی بافتی با حداکثر ویژگیهای طبیعی اندام‌های لوله‌ای بدن با روش الکتروریسی طراحی و معرفی شده است. زیست سازگاري، استحکام کششی بسیار بالا، ازدیاد طول مناسب، الاستیسیته خوب و زیست‌تخریب‌پذیری داربست لوله‌ای، آن را منحصر بفرد کرده است. همچنین قطر و طول این داربست‌هاي لوله ای قابل تنظیم است. ایمپلنت داربست در مدل حیوانی (رت) نتایج رضایت بخشی داشته و در حال انجام است.

استفاده از داربست هاي هیبریدي الکتروریسی شده براي ترمیم و بازسازي بافت‌هاي لوله‌اي بزرگ مثل ناي، مري و دستگاه‌هاي تناسلی مردانه و زنانه نیز زمینه‌اي است که در ایران تاکنون کاري روي آن انجام نگرفته است.