آنالیز تصاویر میکروسکوپی با نرم‌افزار Image J

 

شرکت زیست فناوران بافت همانند ساز مانا با همکاری انجمن علمی مهندسی نساجی دانشگاه یزد دوره تخصصی آموزشی غیر حضوری آنالیز تصاویر میکروسکوپی با نرم‌افزار Image J ،تحلیل داده ها و نمودار آنالیز xrd را برگزار میکند

 

جهت ثبت نام بر روی پوستر زیر کلیک کنید