بازدید معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم از آخرین دستاوردهای شرکتهای پردیس فناوری پارک علم و فناوری در دانشگاه یزد

دکتر علی خیرالدین، معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سفر به استان یزد، از نمایشگاه آخرین دستاوردهای شرکت های پردیس ...