برگزیده نمایشگاه آبادیران در بخش همکاری مردمی روایت پیشرفت

برگزاری نمایشگاه آبادیران

دومین نمایشگاه ملی آبادیران با شعار آبادی برای ایران در محل مصلی بزرگ امام خمینی (ره ) تهران از ساعت 9:00 الی 17:00 در تاریخ 1403/03/23 الی 1403/03/25 برگزار شد.

در این نمایشگاه شرکت زیست فناوران بافت همانند ساز مانا در رویداد روایت پیشرفت در بخش مشارک مردمی برگزیده شد. این نمایشگاه نقطه تلاقی مجموعه های دانش بنیان خیرین و بخش دولتی است.

از جمله بازدیدکنندگان این نمایشگاه جناب آقای دکتر کدخدا پور که بود در این نمایشگاه بازدید به عمل آورده و مشکلات و درخواست های این شرکت را بررسی و پیگیری کردند.

 

دیدگاه بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه های مورد نیاز ایجاد می شود.